A+ A A-

Kindergarten at Early Learning Roundup Abril 12

Kindergarten at Early Learning Roundup Abril 12

Huwag kalimutan ang petsa! Ang Walla Walla Public Schools ay magho-host ng Kindergarten & Early Learning Roundup sa Walla Walla Fairgrounds, Abril 12 sa pagitan ng 3:30 hanggang 6 pm Kung mayroon kang isang anak na papasok sa kindergarten o isang early learning program tulad ng Transitional Kindergarten, Headstart at ECEAP ngayong taglagas na ito. ang kaganapan ay para sa iyo.
• Miyerkules, Abril 12
• Walla Walla Fairgrounds
• 3:30 hanggang 6 pm
• Kilalanin ang mga punong-guro, guro at kawani mula sa bagong paaralan ng iyong anak
• Alamin kung paano at kailan magparehistro para sa paaralan
• Alamin ang tungkol sa Birth-to-5 na mga opsyon at mapagkukunan para sa iyong anak
• Bisitahin ang mga booth ng komunidad at paaralan para sa impormasyon at mga mapagkukunan
• video YouTube 
• Facebook
• Website 
• Impormasyon sa Kaganapan: Pam Clayton: pclayton@wwps.org / (509) 526-6781

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System