Impormasyon24-25 Dual Applications   Ang maagang pagsasaalang-alang ay magsasara sa Marso 15, 2024 | Dagdagan ang nalalaman

A+ A A-

Bond Update Video - Disyembre 2022

DECEMBER BOND UPDATE VIDEO

Ang matagumpay na Programa ng Bono ay nagtatapos sa buong distrito. Mayroong ilang menor de edad na "punch list" na mga item at landscaping na lugar upang kumpletuhin sa Walla Walla High School, Pioneer Middle School at Lincoln High School. Ang lahat ng mga proyekto ay nananatili sa iskedyul at sa badyet.

Tingnan ang December 2022 Bond Update Video para sa higit pang mga detalye sa aming pag-unlad. Salamat Walla Walla sa pagsasakatuparan ng mga kamangha-manghang pagpapahusay na ito.

Manatiling Nakakonekta!
• Website: https://www.wwps.org/bond
• Twitter: @bondwwps

Walla Walla Public Schools Bond Program – Pagtupad sa Aming Pangako

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System