Impormasyon24-25 Dual Applications   Ang maagang pagsasaalang-alang ay magsasara sa Marso 15, 2024 | Dagdagan ang nalalaman

A+ A A-

Winter Warmth Drive 2022

Ang Garrison Middle School ay naghahanap ng mga donasyon para sa Winter Warmth Drive

Ang mga pinuno ng Garrison Middle School ASB at NJHS ay nakikisosyo upang i-sponsor ang taunang Warmth Drive nito mula Nobyembre 28-Disyembre 20. Mga donasyon ng bago o malumanay na gamit (at malinis) na mga sumbrero, guwantes, guwantes, scarves, medyas, amerikana at kumot para sa mga lalaki, babae at ang mga bata ay tatanggapin bilang suporta sa Warmth Drive.

Ang mga lalagyan ng donasyon ay matatagpuan sa library ng Garrison Middle School. Ang lahat ng mga bagay na nakolekta ay ihuhulog sa Christian Aid Center sa Disyembre 20. Noong nakaraang taon mahigit 200 mga bagay ang nakolekta at naihatid sa Christian Aid Center. 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System