A+ A A-

Oktubre 2022 Pulse Video

Oktubre 2022 Pulse Video 

Ang Superintendente na si Dr. Wade Smith ay tinatalakay ang mga gawi sa pagsasama kasama ang Direktor ng Espesyal na Edukasyon ng distrito na si Barb Casey sa panahon ng Oktubre 2022 na Pulse na video. Nagbabahagi din si Superintendente Smith ng impormasyon tungkol sa kamakailang Ribbon Cutting Celebrations para sa matagumpay na programa ng bono, ang bagong Dick Neher Legacy Scholarship at ang kahalagahan ng pagdalo sa mga kumperensya ng magulang/guro.

Salamat sa paglalaan ng ilang minuto upang panoorin ang video ng Pulse ngayong buwan.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System