A+ A A-

Ang Oktubre ay Buwan ng Pambansang Punong-guro

Ang Oktubre ay National Principals Month at isang pagkakataon upang kilalanin at suportahan ang mahalagang gawain ng mga punong-guro. Ang mga pambihirang lider na ito ay nagpapakita araw-araw ng walang sawang dedikasyon sa kanilang mga estudyante at sa mga paaralang kanilang pinaglilingkuran. Ang mga punong-guro ay mahusay na tagapakinig na nagpapakita ng pangangalaga sa lahat. Sila ay patas at pare-pareho at kumokonekta sa mga tao sa pamamagitan ng pagkuha ng kanilang tiwala.

Mangyaring samahan kami sa pagdiriwang at pagpaparangal sa mga hindi kapani-paniwalang punong-guro ng Walla Walla Public Schools para sa kanilang visionary leadership at walang sawang paghahangad ng tagumpay para sa bawat estudyante. Salamat sa iyong pamumuno sa pagiging gabay ng mga paaralan sa Walla Walla.

I-click ang HERE upang matuto ng higit pang mga paraan upang ipakita sa iyong punong-guro kung gaano mo sila pinahahalagahan sa lahat ng kanilang ginagawa.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System