A+ A A-

Hulyo 2022 Ulat sa Pag-unlad ng Bono

Hulyo 2022 Ulat sa Pag-unlad ng Bono

Patuloy ang konstruksyon sa Walla Walla High School, Pioneer Middle School at Lincoln High School bilang bahagi ng bond program. Ang lahat ng mga proyekto ay nananatili sa iskedyul at sa badyet. Lahat ng tatlong proyekto ay magtatapos ngayong taglagas. Tingnan ang pag-unlad sa pamamagitan ng buwanang mga ulat sa pag-unlad.

Mga Ribbon Cutting Ceremonies at Pampublikong Paglilibot

Walla Walla HIgh School
- Miyerkules, Setyembre 21
- 4 hanggang 6 pm (Magaganap din ang Dick Neher Student Plaza Commemoration)

Pioneer Middle School
- Miyerkules, Setyembre 28
- 4 hanggang 6 pm

Lincoln HS
- Miyerkules, Okt. 5
- 4 hanggang 6 pm

Walla Walla Public Schools Bond Program - Pagtupad sa aming Pangako

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System