logo

Balik sa School Vaccine Clinic

Balik sa School Vaccine Clinic
- Elementarya ng Edison (1315 E. Alder)
- Huwebes, Setyembre 1
- 2-4 pm
- Buksan ang lahat ng mga mag-aaral sa WWPS

 Bukas sa LAHAT ng mga mag-aaral ng WWPS na nangangailangan ng mga kinakailangang pagbabakuna para sa paaralan. Magiging available din ang mga opsyonal na bakuna sa COVID para sa edad 5 at pataas.

Flyers

Copyright © 2017 Walla Walla Public Schools. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.
Disenyo ng Website ni Walla Walla Web Weavers.
Sa pakikipagtulungan sa Walla Walla School District Communications Dept.