A+ A A-

Mga Oras ng Tag-init sa Opisina ng Distrito

Mga Oras ng Tag-init sa Opisina ng Walla Walla Public Schools District Office
• 8 am hanggang 12 pm / 1 hanggang 4 pm (Sarado 12 hanggang 1 pm para sa lunch break)
• Sarado noong Hulyo 4 at 5
• 364 S. Park Street / 509.527.3000

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System