A+ A A-

Bye Bye Portables

Ang mga Wa-Hi portable na malapit sa akademikong paradahan ay inaalis ngayong linggo kasunod ng mga taon ng paggamit sa silangan ng campus. Ang lugar na ito ay gagawa ng paraan para sa mga pagpapabuti ng parking lot. Ang lahat ng mga portable sa buong campus ay aalisin ngayong tag-init bilang bahagi ng pangako ng bono ng distrito. Ang mga puwang na ito ay pinalitan ng mga permanenteng istruktura.

Ang proyekto ng Wa-Hi ay makukumpleto ngayong taglagas at mananatili sa iskedyul at sa badyet. Ang ribbon cutting ceremony at public tour ng proyekto ay magiging Miyerkules, Setyembre 21 mula 4 hanggang 6 pm

Manatiling Nakakonekta!
- Website: https://www.wwps.org/bond
- Twitter: @bondwwps

Walla Walla Public Schools Bond Program – Pagtupad sa Aming Pangako

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System