A+ A A-

Tayong lahat ay "BEE" Dito

Ang Edison Elementary Principal na si Jenny Foster ay naglalaan ng oras upang parangalan ang isang mabuting gawa bilang bahagi ng kanyang programang We All "BEE"long Here. Ipinakilala ni Foster ang cute na bumble bee sticker na may mga personal na tala para kilalanin ang mga mag-aaral at kawani na sumusuporta sa isang positibong kultura ng paaralan.

Ang pagkamalikhain ni Foster ay gumaganap sa mga salita mula sa @wwschools We All Belong Here campaign.

TAYONG LAHAT AY DITO

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System