A+ A A-

Malapit na ang Bond Update Video

Ang Superintendente na si Dr. Wade Smith ay nagrekord ng isang video na nagtatampok ng komprehensibong update sa mga proyekto ng bono ng distrito. Nagbibigay siya ng mga walking tour sa Lincoln High School, Pioneer Middle School at Walla Walla High School. Ang Superintendent Smith ay nag-check in din sa mga miyembro ng Bond Oversight Committee na sina Dick Moeller at Tony Wenham. Hanapin ang kapana-panabik na bagong video sa huling bahagi ng buwang ito!

Manatiling Nakakonekta!

- Website: https://www.wwps.org/bond

- Twitter: @bondwwps

Pahina ng Larawan sa Pagbisita sa Site 091521

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System