A+ A A-

E-News Sign-up

e-balita

Mag-sign-up para makatanggap ng E-News mula sa Walla Walla Public Schools

Padadalhan ka namin ng mga anunsyo sa pagsasara ng paaralan, mga news brief at marami pang iba. Makakatanggap ka rin ng mga balita na partikular na naka-target sa kung sino ang iyong tinutukoy.

*  Ang iyong Email Address:
    Pangalan:
    Huling Pangalan:
    Lungsod:
    Estado:
    Postal / ZIP Code:
    telepono:
    Trabaho:
    Kinikilala mo ang iyong sarili bilang:
    Iyong Mga Kaakibat:
*  Ilagay ang ipinapakitang security code:
 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System