A+ A A-

Iskedyul ng Kumperensya ng Taglagas 2022

Taglagas 2023 Iskedyul ng Kumperensya ng Magulang/Guro

Berney Elementarya
Lunes, Oktubre 10 - 3:00-6:45 pm
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:00-6:45 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 7:30-3:00 pm

Elementarya ng Edison
Lunes, Oktubre 10 - 3:00-6:45 pm
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:00-6:45 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00-3:00 pm

Elementarya ng Green Park
Lunes, Oktubre 10 - 3:00-6:45 pm
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:00-6:45 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00-3:00 pm

Elementarya ng Prospect Point
Lunes, Oktubre 10 - 3:00-6:30 pm
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:00-6:30 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00-12:00 pm, 12:30-3:00 pm

Elementarya ng Sharpstein
Lunes, Oktubre 10 - 3:00-6:45 pm
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:00-6:45 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 7:30-3:00 pm

Garrison Middle School
Martes, Oktubre 11 - 4:00-7:30 pm (arena sa mga gym)
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00-11:30 am (arena sa mga gym), 12:00-3:30 pm (drop-in classrooms)

Mga Pioneer Middle School
Martes, Oktubre 11 - 3:45-7:15 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 8:30-3:30 pm

Mataas na Paaralan ng Lincoln
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:45-7:15 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00-3:30 pm

SEATech
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:45-7:15 pm (drop in)
Huwebes, Oktubre 13 - 7:45-3:15 pm (naka-iskedyul)

Mataas na Paaralan ng Walla Walla
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:45-7:15 pm (estilo ng arena sa malaking gym)
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00-11:30 am (naka-iskedyul), 12:30-3:30 pm (estilo ng arena sa malaking gym)

WWCCF – Transitional Kindergarten
Lunes, Oktubre 10, 3-6:45 pm
Miyerkules, Oktubre 12, 3-6:45 ng gabi
Huwebes, Oktubre 13, 8:00 am-3:00 pm

WWCCF - Head Start at ECEAP
Martes, Nob. 8, 3:00-6:00 pm (kung kinakailangan)
Miyerkules, Nob. 9, 8:00 am-6:00 pm
Huwebes, Nob. 10, 8:00 am-6:00 pm

Walla Walla Online
K-12: Oktubre 12 -3:45 - 7:15 pm
K-12: Oktubre 13 – 8 am- 3:30 pm

Programa ng Pagkakataon
Miyerkules, Oktubre 12 - 3:45-7:15 pm
Huwebes, Oktubre 13 - 8:00 – 3:30 pm

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System