A+ A A-

Taunang Survey ng Pamilya ng EES

Nakikipagsosyo ang Walla Walla Public Schools sa Center for Educational Effectiveness upang mangasiwa ng taunang feedback na survey sa lahat ng mga magulang at tagapag-alaga. Unang ipinatupad noong 2017, ang taunang input na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano namin mas mapaglilingkuran ang iyong (mga) mag-aaral. Nagsilbi itong instrumental sa mga nakaraang taon, habang patuloy nating hinuhubog at pinagbubuti ang ating mga paaralan upang mas matugunan ang mga pangangailangan ng mga mag-aaral at pamilya. 

2023-2024 Family Survey

MAGULANG/PAMILI - Mag-click HERE para kunin ang 2023-2024 CEE survey. Ang survey ay magsasara sa Marso 1, 2024

QR Code ng Pamilya Walla Walla EES

 

 

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System