A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

5515 (P) - Workforce Secondary Traumatic Stress

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 5515

WORKFORCE SECONDARY TRAUMATIC STRESS

Komite sa Pangkalusugan ng Pangkaisipang Lakas ng Trabaho sa buong distrito

A. Ang Distrito ay magtatatag ng isang Workforce Mental Health Committee bilang bahagi ng function at saklaw ng School Health Advisory Committee ng distrito.

B. Ang komite ay maghahanap ng mga mapagkukunan na may kaugnayan sa pangalawang traumatic stress mula sa OSPI, ang ESD, at ang School Employees' Benefits board.

Inilabas: Disyembre 2021

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System