A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

4400 (P) - Mga Aktibidad sa Halalan

PAMAMARAAN NG ADMINISTRATIB Blg. 4400

MGA GAWAIN SA ELEKSYON

Sinusunod ng distrito ang kasalukuyan, naaprubahang Mga Alituntunin ng Komisyon sa Pagbubunyag ng Publiko para sa mga Distrito ng Paaralan sa mga Kampanya sa Halalan.

Inilabas: Setyembre 2003

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System