A+ A A-

Mga Patakaran at Pamamaraan sa Paghahanap

Serye 5000 - Mga Tauhan

Filter
5000 - Recruitment at Pagpili ng Staff
5001 - Pag-hire ng mga Retiradong Empleyado sa Paaralan
5005 - Pagtatrabaho at Mga Volunteer: Mga Pagsisiwalat, Mga Kinakailangan sa Sertipikasyon, Mga Assurance, at Pag-apruba
5006 - Hindi Propesyonal na Pag-uugali
5010 - Walang Diskriminasyon at Afirmative Action
5011 - Ipinagbabawal ang Sekswal na Panliligalig sa mga Staff
5050 - Mga Kontrata
5201 - Mga Paaralan, Komunidad at Lugar ng Trabaho na Walang Gamot
5202 - Programa sa Pagsusuri sa Droga at Alkohol
5222 - Mga Miyembro ng Staff na Nagbabahagi ng Trabaho
5230 - Mga Paglalarawan/Mga Responsibilidad ng Trabaho
5231 - Tagal ng Araw ng Trabaho
5240 - Pagsusuri ng mga Tauhan
5242 - Mga Personal na Electronic Device At Social Media - Staff
5251 - Mga Conflicts of Interest ng Staff
5253 - Pagpapanatili ng Propesyonal na Staff/Hangganan ng Mag-aaral
5254 - Ekspresyon ng Tauhan
5260 - Mga Rekord ng Tauhan
5270 - Resolution of Staff Complaints
5271 - Pag-uulat ng Maling Aksyon ng Pamahalaan
5280 - Pagwawakas ng Trabaho
5281 - Pagkilos sa Pagdidisiplina at Pagpapaalis
5285 - Hindi Pagtutugma ng Numero ng Social Security
5400 - Umalis ang mga Tauhan
5401 - Sick Leave
5404 - Pamilya, Kapansanan sa Pagbubuntis at Pag-iiwan ng Military Caregiver
5406 - Pagbabahagi ng Iwan
5407 - Military Leave
5409 - Mga Hindi Nabayarang Piyesta Opisyal para sa Mga Dahilan ng Pananampalataya o Konsensya
5515 - Workforce Secondary Traumatic Stress
5520 - Pag-unlad ng Tauhan
5521 - Programa sa Pagtulong sa Guro
5610 - Kapalit na Trabaho
5630 - Mga boluntaryo
5641 - Mga Guro ng Mag-aaral
5642 - Mga Internship

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System