A+ A A-

Iskedyul ng Pagpupulong ng Lupon

Iskedyul ng Pagpupulong ng Lupon ng mga Direktor

icon ng komento Mga Komento ng Mamamayan: Malugod na tinatanggap ng lupon ng paaralan ang iyong mga komento at tanong sa panahong nakalaan sa regular negosyo mga pulong para sa mga komento ng mga mamamayan. Nag-sign up ang mga dadalo upang magbigay ng pampublikong komento gamit ang sign in form sa boardroom bago magsimula ang panahon ng Mga Komento ng Mamamayan ng pulong.

Live na Video Broadcasting at Recording (Patakaran sa Lupon 1400)
Sa pagsisikap na i-maximize ang pampublikong viewership at transparency, nilalayon ng board na i-live ang video broadcast at i-record ang lahat ng regular na business meeting para sa mga interesadong manood nang malayuan o sa ibang araw. Karagdagan pa, kung ang kapasidad ng manonood o iba pang kailangang-kailangan na mga pangyayari ay kinakailangan, maaaring piliin ng lupon na mag-broadcast at magrekord ng pag-aaral, mga espesyal o emergency na pagpupulong. Ang impormasyon sa kung paano i-access ang tampok na live stream at pag-record, kapag available, ay isasama sa pampublikong abiso.

 

 petsa  oras lugar  Uri ng Pagpupulong
Disyembre 12, 2023 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Enero 16, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Pebrero 6, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Pag-aaral 
Pebrero 20, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Marso 5, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Pag-aaral 
Marso 19, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Abril 16, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Mayo 7, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Pag-aaral 
Mayo 21, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Hunyo 4, 2024 5: 30 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Pag-aaral 
Hunyo 18, 2024 4: 00 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Hulyo 16, 2024 4: 00 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 
Agosto 20, 2024 4: 00 p.m.  WWPS Administration Building  Regular na Pagpupulong sa Negosyo 

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System