A+ A A-

Mga Highlight ng Staff

Linggo ng Almusal ng Pambansang Paaralan

Ipinagdiwang ng Berney Elementary ang Linggo ng Almusal ng Pambansang Paaralan noong Martes, ika-6 ng Marso. May dumalo na 235. Sabay-sabay na nasiyahan sa almusal ang mga mag-aaral at mga magulang. Ang entertainment para sa grupo ay ibinigay ng choir ni Berney. Isang espesyal na pasasalamat sa Berney PTA, sa pagbibigay ng kape para sa mga matatanda.

Salamat sa koponan ng Kusina, at lahat ng mga tauhan ni Berney para sa naging matagumpay na kaganapang ito.

Koro ni Berney

 Koro  Koro 2

Tagapamahala ng Kusina, Lori Montgomery

 Lori

Pioneer - Mga Larawan sa Red Carpet

Kaliwa: Tagapamahala ng Kusina, Claudia Kanan: Cook, Joyce

 Claudia Joyce  Mag-aaral
Mag-aaral 3  Mga tauhan 2
 Mga tauhan  Mag-aaral 2

Mag-aaral 3

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System