A+ A A-

Plano sa pagkain

Bumili

Nagsusumikap kaming panatilihin ang aming mga presyo ng pagkain sa pinakamababa at ang aming libre at pinababang presyo na programa ng pagkain ay magagamit sa mga karapat-dapat na pamilya. Nagbibigay kami ng prepay meal deposit account para sa bawat estudyante. Maaaring ma-access ng mga mag-aaral ang mga pondong ito sa pamamagitan ng isang account number. Ang mga pamilya ay maaaring magpadala ng pera o tseke sa cafeteria araw-araw, lingguhan, buwanan, o taun-taon. Tumatanggap din kami ng mga on-line na pagbabayad para sa mga credit at debit card, walang bayad para sa serbisyong ito. Lahat ng balanse, positibo o negatibo, ay dinadala sa susunod na taon.

Panatilihing Ligtas ang mga Mag-aaral

Bawat taon ang aming mga kusina ay sinisiyasat dalawang beses sa isang taon ng County Health Department. Ang lahat ng Serbisyo sa Nutrisyon ay may mga wastong Health Card.

Sinusunod at patuloy naming susundin ang mga inirerekomendang patnubay ng WaDOH at CDC upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral habang kumakain.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System