A+ A A-

Mga tauhan

Staff ng Departamento ng Mga Pasilidad at Operasyon

Pangalan Posisyon   Makipag-ugnay sa  

Opisina ng Opisina:

 

Robert Foster

 

 

 Direktor

 

 

 rfoster@wwps.org

 

john pemberton

Tagapangasiwa ng Kustodiya jpemberton@wwps.org  

Stacy Shake

sekretarya sshake@wwps.org  
Charles Broughton Assistant Secretary cbroughton@wwps.org  

Mga tauhan ng bodega:

 

Kelly Gabel

 

 

Manlilimbag

 

 

kgabel@wwps.oprg

 
Penny Taylor Assistant sa Trades ptaylor@wwps.org  
Jerry Poirier Assistant sa Trades jpoirier@wwps.org  
Britt Adkins  Bodega bdadkins@wwps.org  

 Trades:

 

 Randy Ginter

 

 

Elektrisista

 

 

ginter@wwps.org

 
Michael Carpenter HVAC pmcarpenter@wwps.org  
Chris Young HVAC

cyoung@wwps.org

 

Blaine Barlow

Anluwagi

bbarlow@wwps.org  
Kevin French Karpintero/Locksmith kefrench@wwps.org  
David Locken  Tubero dlocken@wwps.org  
 Jeff Reid pintor jreid@wwps.org  
David Webber Espesyalista sa Turf dwebber@wwps.org  

Mga Katulong sa Grounds/Trades:

 

Fidel Bruno

 

 

Grounds/Trades Asst.

 

 

fbruno@wwps.org

 
David Marquez Grounds/Trades Asst. dmarquez@wwps.org  
Ben Pena Bruno Grounds/Trades Asst bpenabruno@wwps.org  
Alex Breland Grounds/Trades Asst abreland@wwps.org  
 Gary Schneidmiller Grounds/Trades Asst gschneidmiller@wwps.org  
   

 Mga tauhan ng kustodiya

 
Pagbuo ng Pangangasiwa

Head Custodian

Ron Amen ramen@wwps.org
Berney Elementarya

Head Custodian

 

Tumulong. Tagapangalaga

Tracy Jones

 

Brandon Foxx

tjones@wwps.org

 

bfoxx@wwps.org

Walla Walla Center para sa

Mga Bata at Pamilya

Ulo tagapag-ingat

 

 

Assistant Custodian 

 Alex Anaya

 

 

Miguel Calvario

aanaya@wwps.org 

 

 

mcalvario@wwps.org

Elementarya ng Edison

Head Custodian

 

Assistant Custodian

Karen Bannerman

 

 

kbannerman@wwps.org

 

 

Garrison Middle School

Head Custodian

 

Assistant Custodian

 

tagapag-ingat

Brent Bieloh

 
Doug Sperber

 

Mark Stimmel

 bbieloh@wwps.org


dsperber@wwps.org

 

mstimmel@wwps.org

Elementarya ng Green Park

Head Custodian

 

Assistant Custodian

 

tagapag-ingat

 Russ White

  

Elias Alonso

 

Jorge Abundis

rwhite@wwps.org

 

ealonso@wwps.org

 

jabundis@wwps.org

Mataas na Paaralan ng Lincoln

Head Custodian

 

Assistant Custodian

Dan Beuck

 

David Spurlock

dbeuck@wwps.org

  

dspurlock@wwps.org

Pioneer Middle School

Head Custodian

 

Assistant Custodian

 

tagapag-ingat

 

tagapag-ingat

Yvonne Huff

 

Robert Delarosa

 

Michael Garcia

 

David Spurlock

yhuff@wwps.org 

  

rdelarosa@wwwps.org

 

mgarcia@wwps.org

 

dspurlock@wwps.org

Prospect Point

Head Custodian

 

Assistant Custodian

 

tagapag-ingat

Doug Sperber  

 

Jesus Alonso

 

Jorge Abundis

dsperber@wwps.org

 

jalonso@wwps.org

 

jabundis@wwps.org

Sharpstein

Head Custodian

 

Assistant Custodian

 

tagapag-ingat

John Kiefel

 

James Sengsavang

 

Jorge Abundis

 jkiefel@wwps.org

 

 jsengsavang@wwps.org

 

Jabundis@wwps.org

Transportasyon/
Mga Pasilidad at Operasyon

Head Custodian Stewart Hammill  shammill@wwps.org

Mataas na Paaralan ng Walla Walla

 

 

Head Custodian


Assistant Custodian

 

tagapag-ingat

 

tagapag-ingat

 

tagapag-ingat

 

tagapag-ingat

 

tagapag-ingat

Mike Dill

  

Arturo Alonso

 

Darren Rhodes

 

Brandon Foxx

 

Marco Sierra

 

Guadalupe Rivas

 

Isaac Hatch 

mdill@wwps.org

 

aalonso@wwps.org

 

drhodes@wwps.org

 

bfoxx@wwps.org

 

msierra@wwps.org

 

grivas@wwps.org

 

ihatch@wwps.org

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System