A+ A A-

Multilingual/English Learner Services

Nakikilala sa isang pangunahing wika maliban sa Ingles ay binibigyan ng naaangkop na mga serbisyo at suporta.

Tinitiyak ng iba't ibang kawani na natutugunan ng mga mag-aaral at pamilya ang kanilang mga pangangailangan sa wika sa pamamagitan ng mga koneksyon sa:

 • Mga Espesyalista sa Interbensyon/Pag-uugnayan sa Tahanan 
  Ang mga indibidwal na ito ay madalas na ang link sa pagitan ng tahanan at paaralan kapag lumitaw ang isang isyu sa akademiko o asal.
 • Mga tagapagsalin
  Available ang mga interpreter kung kinakailangan para sa mga kumperensya at iba pang mga kaganapan.
 • Bilingual Office Staff 
  Available ang mga tauhan ng opisina ng bilingual sa lahat ng paaralang may mga silid-aralan na bilingual.
 • Bilingual Special Education Staff
  Ang mga serbisyo ng Espesyal na Edukasyon ay makukuha sa Espanyol batay sa pangangailangan at kwalipikasyon ng mag-aaral.
 • Multilingual at English Learner Coordinator
  Nagbibigay ang mga kawani ng naaangkop na suporta upang matulungan ang mga Multilingual Learners na ma-access at magkaroon ng tagumpay sa setting ng paaralan.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System