A+ A A-

District Social Emotional Learning Team

Ang distrito ng Social Emotional Learning Team (SEL) ay sumusuporta sa mga mag-aaral, kawani, at pamilya sa antas ng P-12. Ang pangkat ay sumasangguni sa mga punong-guro, tagapayo sa paaralan, mga sikologo ng paaralan, mga guro, administrador at mga pamilya tungkol sa panlipunan at emosyonal na mga pangangailangan ng mga mag-aaral. Ang kasalukuyang pananaliksik at pinakamahuhusay na kagawian sa panlipunan-emosyonal na pag-aaral ay ipinapatupad sa pamamagitan ng isang modelo at paghahatid ng coach. Ang pangongolekta at pagsusuri ng data ay ginagamit upang isulong ang patuloy na pagpapabuti ng mga resulta ng coaching at SEL program. Ang propesyonal na pagpapaunlad at pagsasanay ng mga kawani ay ibinibigay upang suportahan ang epektibong pagpapatupad ng panlipunan-emosyonal na pag-aaral sa mga paaralan. Ginagamit ng pangkat ng SEL ang mga kasanayang may kaalaman sa trauma bilang pundasyon ng suporta. 

Kilalanin ang aming Staff

Jennifer Matson

Lead Behavior Specialist

jmatson@wwps.org

509-526-6755

Alex Esparza

Espesyalista sa Pag-uugali

aesparza@wwps.org

509-526-6732

Kevin DeSantiago

Coach ng Pag-uugali

kdesantiago@wwps.org

509-526-6759 

Michelle Gwinn

Coach ng Pag-uugali

mgwinn@wwps.org

509-526-6753

Nakatuon sa Pagbuo ng Mga Hinahangad na Mga Nagtapos sa Washington

Ang misyon ng distrito ng Social Emotional Learning Team ay bumuo ng kapasidad na isama ang SEL sa isang nakahanay at patas na sistema upang matiyak ang positibong resulta ng buhay para sa lahat ng mga mag-aaral kasabay ng mga pamilya at komunidad.

Upang matugunan ang aming misyon at suportahan ang Social at Emosyonal na haligi ng aming distrito limang taon Ang madiskarteng Plan, bumuo kami ng multi-year plan na ia-update bawat taon habang nagbabago ang aming trabaho at pangangailangan ng aming mga estudyante, kawani at pamilya.

 Pamantayan sa Pagkatuto

Pinagtibay ng Estado ng Washington ang mga pamantayan ng Social Emotional Learning (SEL) noong Enero ng 2020. Ang Mga Pamantayan, Mga Benchmark, at Tagapagpahiwatig ng SEL ay makikita sa pamamagitan ng pag-click dito: Social Emotional Learning Standards, Benchmarks, at Indicators

Simula sa 2020-21 school year ang distrito ng Social Emotional Learning Team ay makikipagtulungan sa mga kawani sa buong distrito upang simulan ang proseso ng pagtukoy sa mga mahahalagang pamantayan na ituturo namin sa bawat antas ng baitang, P-12, at ang pinakamahusay na materyales na gagamitin upang matugunan. mga pamantayang ito.  

Para sa karagdagang impormasyon sa mga suporta at pamantayan ng panlipunang emosyonal ng estado, mangyaring bisitahin ang Tanggapan ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo (OSPI) sa pamamagitan ng pag-click dito: Social Emotional Learning (SEL)

Mga Mapagkukunang Pamilya

I-click ang link sa ibaba para sa mga mapagkukunan upang suportahan ang mga pamilya at panlipunang emosyonal na pag-aaral sa tahanan.

WWPS Social Emotional Learning sa Tahanan

 

 

 

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

Vector Solutions - Vector Alert Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System