A+ A A-

Pagpapatala

  • Out-of-State Tuition para sa 2022-2023 School Year: $9,540.47.

Out-of-State Tuition contact: Nancy Taylor, Direktor ng Business Services, 509-526-6722.

WALLA WALLA PUBLIC SCHOOLS • 364 South Park St. • Walla Walla, WA 99362 • Telepono: 509-527-3000 • Fax: 509.529.7713

SS-logo-alerto-transparent Linya ng Tip sa Mga Ligtas na Paaralan: 855.976.8772  |  Online Tip Reporting System